Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019💥💥OVERSPEED: THE THIRD DEATH'S CAUSE! POLICE CONTROLS UNTIL THE 17th OF FEBRUARY!⚠️⚠️
The second big police control began today all around Cyprus and will be completed next Sunday on 17th of February.
According to the police announcement, over-speed has been the third fatal death cause over the last five years (2013-2018).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου